MIJN MISSIE

Size Acceptance

Het bevorderen van waardering, respect en goede zorg voor alle lichaamsmaten, ongeacht het gewicht en ongeacht de gezondheidsstatus. Zonder het gewicht te veroordelen door het ofwel te pathologiseren (dikke mensen zijn ziek, dom, zwak en lelijk) danwel te idealiseren (slanke mensen zijn mooi, knap, wilskrachtig en gezond).

Self Care

Bevorderen van de mogelijkheden om goed voor jezelf te kunnen zorgen, ongeacht het gewicht, op basis van individuele behoeftes.

  • Fysiek: Rusten en bewegen voor welbevinden, welzijn en plezier
  • Voeding: Eten op basis van honger, verzadiging en voldoening
  • Mentaal: Helen van een verstoord zelfbeeld en lage eigenwaarde
  • Emotioneel: Schuld- en schaamtegevoelens bespreekbaar maken
  • Sociaal: Vriendschappen bevorderen en supportgroepen realiseren

Social Justice

Loslaten van onze eigen geïnternaliseerde vooroordelen over dikke mensen. Helen van de angst om dik te worden in een cultuur waar sociale, financiële en medische consequenties zijn verbonden aan een dik lichaam.

  • Verzetten tegen ongelijkheid en stigma op basis van het gewicht
  • Wettelijke erkenning van gewichtsdiscriminatie bevorderen

Kritisch onderzoeken waarom gewichtsverlies aanbevolen en gestimuleerd wordt door artsen en diëtisten terwijl permanent gewichtsverlies, moeilijk te verwezenlijken is volgens de Set Point Theory.

Scholing

Studies wijzen uit dat artsen en professionals uit de gezondheidszorg vooroordelen hebben over dikke mensen. En hoewel ieder mens waarschijnlijk een bepaalde mate van vooroordelen heeft, kan het in de rol van huisarts, specialist, psycholoog of chirurg ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van dikke mensen.

Educatie beschikbaar maken voor patiënten en zorgverleners, om vooroordelen op basis van gewicht te verminderen en gewichtsdiscriminatie door de zorgaanbieder te voorkomen. Dikke mensen helpen te pleiten voor gelijkwaardige behandeling bij de dokter en passende zorg, ongeacht het gewicht.

Educatie beschikbaar maken om gewichtsinclusieve ethische coaching skills te ontwikkelen. Een alternatief bieden aan artsen, diëtisten en voedingsconsulenten, voor de huidige aanpak omtrent gezonde eet- en beweeggewoontes. Zodat de focus niet meer op de weegschaal ligt maar besluitvorming omtrent eten en bewegen kan plaatsvinden op basis van individuele behoeftes.