mijn missie

Mijn wens is te leven in een wereld die vrij is van stigma en onderdrukking op lichamen. Alle lichamen. Een wereld waar het veilig is om te groeien, om te leren en jezelf te ontplooien. Waardoor je zonder schaamte en schuldgevoelens jezelf kan laten zien zoals je bent.

SIZE ACCEPTANCE

Ik geloof in het bevorderen van waardering, respect en goede zorg voor alle lichaamsmaten, ongeacht het gewicht en ongeacht de gezondheidsstatus. Zonder het gewicht te veroordelen door het ofwel te pathologiseren (dikke mensen zijn ziek, dom, zwak en lelijk) dan wel te idealiseren (slanke mensen zijn mooi, knap, wilskrachtig en gezond).

SELF CARE

Ik geloof in het bevorderen van mogelijkheden om goed voor jezelf te kunnen zorgen, op basis van individuele behoeftes, ongeacht je gewicht en ongeacht je gezondheidsstatus.

Dit probeer ik te realiseren door aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Fysiek: Rusten en bewegen voor welbevinden, welzijn en plezier.
  • Voeding: Eten op basis van honger, verzadiging en voldoening.
  • Mentaal: Helen van een verstoord zelfbeeld en lage eigenwaarde in een wereld die dikke mensen onheus bejegent.
  • Emotioneel: Schuld- en schaamtegevoelens bespreekbaar maken en de oorzaak achterhalen (hint: het is niet je lichaam).
  • Sociaal: Vriendschappen bevorderen en supportgroepen realiseren.

SOCIAL JUSTICE

Ik geloof dat het loslaten van onze eigen (vaak nog onbewuste) geïnternaliseerde vooroordelen over dikke mensen ons helpt om te helen van de angst om dik te worden in een cultuur waar sociale, financiële en medische consequenties zijn verbonden aan een dik lichaam.

Dit probeer ik te realiseren door …

  • Verzetten tegen ongelijkheid en stigma op basis van het gewicht
  • Wettelijke erkenning van gewichtsdiscriminatie bevorderen

En door kritisch te onderzoeken waarom gewichtsverlies nog steeds aanbevolen, gestimuleerd en gesubsidieerd wordt door en voor artsen en diëtisten terwijl permanent gewichtsverlies, moeilijk te verwezenlijken is volgens de Set Point Theory.

SCHOLING

Studies wijzen uit dat artsen en professionals uit de gezondheidszorg vooroordelen hebben over dikke mensen. En hoewel ieder mens waarschijnlijk een bepaalde mate van vooroordelen heeft, kan het in de rol van huisarts, specialist, psycholoog of chirurg ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van dikke mensen.

Ik wil educatie beschikbaar maken voor patiënten en zorgverleners, om vooroordelen op basis van gewicht te verminderen en (onbedoelde) gewichtsdiscriminatie door de zorgaanbieder te voorkomen. Door dikke mensen te helpen om voor zichzelf op te komen tijdens een consult waar autoriteit een grote rol speelt. Zodat dikke mensen een gelijkwaardige behandeling en passende zorg kunnen krijgen.

Ik wil educatie beschikbaar maken voor zorgverleners om gewichtsinclusieve ethische coaching skills te ontwikkelen. Ik wil een alternatief bieden aan artsen, diëtisten en voedingsconsulenten, voor de huidige aanpak omtrent gezonde eet- en beweeggewoontes. Zodat de focus niet meer op de weegschaal ligt maar besluitvorming omtrent eten en bewegen kan plaatsvinden op basis van individuele behoeftes en mogelijkheden.