MAATWERK BIJ DE DOKTER

Dit project is nog in ontwikkeling. Binnenkort meer info.

Een project voor patiënten en zorgverleners, om vooroordelen op basis van gewicht te verminderen en gewichtsdiscriminatie te voorkomen. Dit project helpt dikke mensen te pleiten voor gelijkwaardige behandeling bij de dokter en passende zorg, ongeacht het gewicht.

Studies wijzen uit dat artsen vooroordelen hebben over dikke mensen. En hoewel ieder mens waarschijnlijk een bepaalde mate van vooroordelen heeft, kan het in de rol van huisarts, specialist, psycholoog of chirurg ernstige nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van dikke mensen.

“Als artsen negatieve gevoelens hebben ten opzichte van patiënten, zijn ze meer afwijzend en minder geduldig. Het kan hun oordeel vertroebelen, waardoor ze vatbaar worden voor diagnostische fouten. ”
– Jerome Groopman, M.D

Dit project is in het leven geroepen naar aanleiding van het overlijden van Ellen Maud Bennet. Ze voelde zich al lang ziek en niet lekker. Elke keer dat ze om zorg of hulp vroeg, kreeg ze van artsen te horen dat ze te dik was en moest afvallen. Uiteindelijk overleed Ellen aan kanker. Het heeft lang geduurd voordat ze de juiste diagnose kreeg.

Dit project probeert zowel patiënten te helpen om beter voor zichzelf op te komen, maar ook artsen te helpen om bewuster te worden over het stigma dat dikke mensen ervaren. Zodat ze voorbij hun (nu nog onbewuste) vooroordelen leren kijken en de diagnose en behandeling beter afgestemd kan worden.

Dikke mensen hebben recht op adequate zorg, zonder stigmatisering over hun gewicht.