Lijst met emoties

De verdeling van emoties in vervulde en onvervulde behoeften volgens de Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.


Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften niet vervuld zijn

Bang Afkeer Onrust Verward
Angstig, Haatdragend, Alert, geagiteerd, Ambivalent,
in paniek, minachtend, gealarmeerd, aarzelend,
ontsteld, vol afschuw, geschrokken, onthutst,
ongerust, vijandig, nerveus, onzeker,
op mijn hoede, walging ongemakkelijk, perplex,
verschrikt, ontdaan, onthutst, verbijsterd
versteend, Opgelaten ontmoedigd, verloren
verontrust, Onbehaaglijk, ontsteld,
wantrouwend ongemakkelijk, verbaasd, Treurig
beschaamd, verbouwereerd, Bedroefd,
Vermoeid schuldig, verschrikt melancholiek,
Futloos, verward ontmoedigd,
leeg, Geërgerd ongelukkig,
lusteloos, Pijn Boos, terneergeslagen,
slaperig, Alleen, gefrustreerd, teleurgesteld,
uitgeblust, berouwvol, geïrriteerd, verdrietig,
uitgeput, gebroken, ongeduldig, wanhopig,
verslagen gekweld, ontevreden, triest
gekwetst, ontstemd
Machteloos miserabel, Afwezig
Hopeloos, ontredderd Kwaad Afstandelijk,
hulpeloos Furieus, apathisch,
moedeloos Gespannen razend, gelaten, koel,
Chagrijnig, verontwaardigd, ongeïnteresseerd,
Kwetsbaar geïrriteerd, woedend, onverschillig,
Gevoelig overweldigd, wraakzuchtig teruggetrokken,
hulpeloos, rusteloos, verveeld,
onzeker, zenuwachtig Verlangend vervreemd
wiebelig Afgunstig,
hunkerend,
jaloers,
nostalgisch,
smachtend

 

Lijst met mogelijke gevoelens als behoeften vervuld zijn

Toegenegen Zelfverzekerd Verfrist Betrokken
Hartelijk, Gesterkt, Gestimuleerd, Aandachtig,
liefdevol, open, trots, hersteld, betoverd,
teder, vastberaden, uitgerust, geboeid,
vol mededogen, veilig, zeker, verjongd, gefascineerd,
vriendelijk, zelfbewust vernieuwd geïnteresseerd,
zachtmoedig, Gestimuleerd geïntrigeerd,
warm Dankbaar Energiek, gestimuleerd,
Dankbaar, enthousiast, nieuwsgierig,
Hoopvol erkentelijk, geanimeerd, verdiept,
Bemoedigd, geraakt, gepassioneerd, waakzaam
optimistisch, ontroerd geprikkeld,
verwachtingsvol levendig, Vredig
Opgebeurd verbaasd, Gecentreerd,
Gestimuleerd Extatisch, verbluft, gelijkmoedig,
Energiek, geestdriftig, verlangend, gelukkig,
enthousiast, gelukzalig, verrast, gerust, helder,
geanimeerd, hartstochtelijk, versterkt, kalm,
gepassioneerd, opgewekt, verwonderd, ontspannen,
geprikkeld, opgewonden, vurig opgelucht, op
levendig, stralend, mijn gemak,
verbaasd, uitbundig, Vrolijk rustig,
verbluft, uitgelaten, Blij, sereen,
verlangend, verrukt frivool, stil,
verrast, geamuseerd, tevreden
versterkt, Geïnspireerd gelukkig, vervuld,
verwonderd, Onder de indruk, opgetogen, voldaan,
vurig verbaasd, uitbundig
verwonderd