Gezond verstand

Mens, gebruik toch je gezonde verstand!

Het is een zegswijze die aanduidt dat men beter kan vertrouwen op de eigen eenvoudige waarneming, ervaring en redenering dan op ingewikkeld gefilosofeer, dogma’s of kennis die door anderen is verzameld.

Ons gezond verstand is dus niet per definitie ‘gezond’. In het Engels zeggen ze common sense, dat is zoiets als algemene opvatting of alledaagse waarneming. Ik vraag me af… is die common sense wel zo common?

Gezond verstand is juist persoonlijk en wordt gekleurd door onze opvoeding, sociale factoren en culturele invloeden. Het is bovendien heel tijdsgebonden. Het is een combinatie van jouw of mijn unieke leven. We hebben dus allemaal een persoonlijke dosis gezond verstand.

Ooit dacht de mens dat we van de aarde af zouden vallen, als we bij het randje zouden komen. Het was destijds ook logisch dat de aarde het middelpunt van het heelal was. Met de kennis van toen was dat vanzelfsprekend en soms zelfs wetenschappelijk te bewijzen.

Nu lachen we om die theorieën en bevindingen… en daarom vraag ik me wel eens af: Zouden we nu, in 2013 wél alles weten? Over honderd jaar kijkt de mens vast meewarig terug op deze tijd. Ik hoop dat ze dan ook zullen glimlachen om onze theorietjes en bevindingen.

Daarom wil ik alvast een gangbaar idee betwisten: Is het ‘minder eten, meer bewegen’ dieet niet veel te kort door de bocht? Is het de oplossing voor iedereen? We weten gewoonweg nog niet alles. Er zijn toch meer factoren die bijdragen aan de omvang van een mens? Het is niet allemaal zo zwart/wit…  ook al lijkt het misschien heel logisch.

Tja, dat is toch gezond verstand?! 😉

Take care, self care,